Tag: Zakończone postępowania

ZZ-IA-HA.26.9.2020.ADO – Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego do Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 realizowanego przez Zespół Żłobków m. st. Warszawy oraz projektu: „Żłobkowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...
Scroll to Top
Skip to content