Rekrutacja do Żłobka nr 70 przy ul. Pamiętnej 16 – Wilanów

Drodzy Rodzice,

w dniu 26 lipca 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do Żłobka nr 70 przy ul. Pamiętnej 16 /Wilanów/, który przyjmie dzieci od 1 września 2021 r. Rekrutacja do tej placówki będzie prowadzona dwutorowo:

  1. Miejsca, w liczbie 75, zostały objęte projektem „Żłobek szansą na równy start”, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.01-14-e274/20, zawartej z Województwem Mazowieckim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Grupy wiekowe:

  • 12 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące – 50 miejsc;

  • 24 miesiące i 1 dzień – 36 miesięcy – 25 miejsc;

Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo.

W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji do Żłobka nr 70 w ramach Projektu, w systemie rekrutacji należy wybrać placówkę „Żłobek nr 70 Projekt UE Żłobek szansą na równy start”.

  1. Pozostałe miejsca, w liczbie 75, nie są objęte projektem unijnym, a rekrutacja do nich odbywa się na zasadach obowiązujących w warszawskich placówkach, które znajdą Państwo
    m.in. w regulaminie rekrutacji znajdującym się pod adresem:
    https://zlobki.waw.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-placowek/

Grupy wiekowe:

  • 12 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące – 50 miejsc;

  • 24 miesiące i 1 dzień – 36 miesięcy – 25 miejsc;

W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji do Żłobka nr 70 nieobjętego Projektem, w systemie rekrutacji należy wybrać placówkę „Żłobek nr 70”.

Do 11 sierpnia br. mają Państwo czas na dokonanie zmian preferencji placówek we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Edycja wniosku nie ma wpływu na datę rejestracji wniosku.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji, regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobek szansą na równy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie:

https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobek-szansa-na-rowny-start/
https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty

Z poważaniem,

Edyta Jóźwiak

Dyrektor

Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Scroll to Top
Skip to content