Włączenie systemu i zmiany na liście żłobków – Rekrutacja do Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza

Drodzy Rodzice,

w dniach 4 – 15 czerwca 2021 r. zostanie ponownie włączony system rekrutacji. W tym terminie nastąpi aktualizacja pozycji dziecka w kolejce zgodnie z wiekiem dziecka na dzień 1.09.2021 r., liczbą uzyskanych punktów za kryteria i datą rejestracji wniosku w Systemie.

Jednocześnie z przyjemnością informuję, że do systemu rekrutacji zostały dołączone nowe placówki, które zostały wyłonione w wyniku konkursu na dofinasowanie placówek niepublicznych:

  1. Placówka nr 289, Żłobek Małe Psotki, ul. Solipska 4B /Włochy/ – 15 miejsc
  2. Placówka nr 290, Wyspa Skarbów, ul. Skarbka z Gór 142B /Białołęka/ – 68 miejsc
  3. Placówka nr 291, Centrum Maluszka, ul. Ruskowy Bród 23 /Białołęka/ – 18 miejsc
  4. Placówka nr 292, Tygrysek i Przyjaciele, ul. Czapelska 36 /Praga-Południe/ – 21 miejsc

Zachęcam do sprawdzenia oferty preferowanych przez Państwa placówek – zmianie mogły ulec przedziały grup wiekowych w placówkach oraz ich liczebność.

Dodatkowo informuję, że rozpoczynamy rekrutację do Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 /Bemowo/, który przyjmie dzieci od 1 września 2021 r. Rekrutacja do tej placówki będzie prowadzona dwutorowo:

  1. Miejsca, w liczbie 126, udostępnione po rozbudowie żłobka zostały objęte projektem „Żłobkowy start”, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.02-14-d928/20, zawartej z Województwem Mazowieckim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo.

W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji do Żłobka nr 40 w ramach Projektu, w systemie rekrutacji należy wybrać placówkę „Żłobek nr 40 Projekt UE Żłobkowy start”.

  1. Pozostałe miejsca, w liczbie 98, nie są objęte projektem unijnym, a rekrutacja do nich odbywa się na zasadach obowiązujących w warszawskich placówkach, które znajdą Państwo m.in. w regulaminie rekrutacji znajdującym się pod adresem: https://zlobki.waw.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-placowek/

W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji do Żłobka nr 40 nieobjętego Projektem, w systemie rekrutacji należy wybrać placówkę „Żłobek nr 40”.

Do 15 czerwca 2021 r. mają Państwo czas na dokonanie zmian preferencji placówek we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022 do żłobków oraz placówek z dofinansowaniem nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji, regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobkowy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie: https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobkowy-start/ https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty

 

Z poważaniem,
Edyta Jóźwiak
Dyrektor
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Scroll to Top
Skip to content