Opinia o warszawskich żłobkach

Głównym celem corocznego badania jest poznanie opinii rodziców na temat jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach i przez dziennych opiekunów, preferencji w zakresie wymiaru godzin korzystania z opieki, motywów wyboru placówki oraz ocena procesu rekrutacji.

Badanie adresowane jest do rodziców i opiekunów dzieci do lat trzech korzystających z opieki lub oczekujących na miejsce w warszawskich żłobkach publicznych i niepublicznych oraz do osób korzystających lub oczekujących na miejsce u dziennych opiekunów, którym miasto zleciło opiekę nad dziećmi.

Wykonawca: Biuro Marketingu Miasta we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.

Raporty z badań ankietowych dotyczących opinii na temat WARSZAWSKICH ŻŁOBKÓW:

Scroll to Top
Skip to content