Zamówienia publiczne w roku 2015


P44/12/2015 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy oraz w lokalach, w których opiekę sprawuje dzienny opiekun.

Przedmiot zamówienia:

 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy oraz w lokalach, w których opiekę sprawuje dzienny opiekun

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.01.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 360736 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

Czytaj więcej

P43/12/2015 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.01.2016 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 360614 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

Czytaj więcej

P41/12/2015 Dostawy profesjonalnych płynów do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

 

Przedmiot zamówienia:

 Dostawy profesjonalnych płynów do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31.12.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 352656- 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015

Czytaj więcej

P40/12/2015 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.12.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 184443- 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Czytaj więcej

P39/12/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych i

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.12.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 184441- 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

 

 

Czytaj więcej

P38/12/2015 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 338876 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

Czytaj więcej

P37/12/2015 Dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.12.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 328256-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

 

Czytaj więcej

P36/12/2015 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.12.2015 godzina 09:00 (zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ), miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 176969-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

Czytaj więcej

P35/11/2015 Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.12.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 176077-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

Czytaj więcej

P33/11/2015 Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.12.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 176079-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

Czytaj więcej

P34/11/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobku nr 3

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobku nr 3

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 319658 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

Czytaj więcej

P30/11/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remont

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 316306 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015

Czytaj więcej

P32/11/2015 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.12.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 17.11.2015 r.

Zamawiający informuje, iż udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 21.11.2015 pod numerem 2015/S 226-411007

Data zamieszczenia SIWZ i opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu: 23.11.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P31/11/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobku nr 38

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobku nr 38

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 301462 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

Czytaj więcej

P29/11/2015 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.12.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 05.11.2015 r.

Zamawiający informuje, iż udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu: 10.11.2015 pod numerem 2015/S 217-395632

Data zamieszczenia SIWZ i opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu: 10.11.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P27/10/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie realizowanego przez Zespół żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie realizowanego przez Zespół żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 158123 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5b do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P28/10/2015 Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.11.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 158121-2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P26/10/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - V procedura.

 

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – V procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.10.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 281188- 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

 

Czytaj więcej

P25/10/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - IV procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – IV procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.10.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 267658 – 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015

Czytaj więcej

P24/10/2015 Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.10.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 263984-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5a i 5b do SIWZ w pliku XLS. W plikach zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P23/10/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.10.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 259292-2015; data zamieszczenia: 01.10.2015

 

DO POBRANIA :

1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZIP

2. PRZEDMIARY ROBÓT ZIP

UWAGA! Modyfikacja DOKUMENTACJI – w pliku: Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 18.11.2015 r. wraz z modyfikacją SIWZ

Czytaj więcej

P22/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - III procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.10.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 256062 – 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Czytaj więcej

P17/09/2015 Świadczenie kompleksowej usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2015 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 254328 – 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015

Czytaj więcej

P21/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura.

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.09.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 251386 – 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

Czytaj więcej

P16/08/2015 Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupe

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 244682 – 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015

 

Czytaj więcej

P15/08/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remont

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 244698 – 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015

Czytaj więcej

P18/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.09.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 135751 – 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

 

Czytaj więcej

P19/09/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie w zakresie wykonania placu zabaw i ciągów pieszych

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie w zakresie wykonania placu zabaw i ciągów pieszych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.09.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 235466 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

 

Do pobrania:

Dokumentacja projektowa wraz z opisem sposobu realizacji robót

Dokumentacja kosztorysowa

 

UWAGA! nastąpiła modyfikacja SIWZ:

Przedmiar robót – chodnik – z dnia 23.09.2015 r.

Przedmiar robót – plac zabaw – z dnia 23.09.2015 r.

Czytaj więcej

P14/07/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy oraz punktów dziennego opiekuna - w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy oraz punktów dziennego opiekuna – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 189290-2015; data zamieszczenia: 24.07.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załączniki nr 5A, 5B i 5C do SIWZ w pliku XLS. W plikach zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną netto i brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P13/07/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107 w Warszawie..

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107 w Warszawie.

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.07.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 164216-2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do pobrania:

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 12.08.2015 r.

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 17.08.2015 r:

1. PW Instalacji elektrycznej oddymiania klatek schodowych

2. Zestawienie wyposażenia

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 18.08.2015 r

Czytaj więcej

P12/07/2015 Dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego do punktów dziennego opiekuna

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego do punktów dziennego opiekuna

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.07.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 164212-2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P11/06/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie – II procedura.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.06.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 147318 – 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P10/05/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.06.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 78183 – 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

P09/05/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.05.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 71449-2015; data zamieszczenia: 18.05.2015

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do pobrania:

 

Czytaj więcej

P08/05/2015 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.05.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 113912-2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz producenta.

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2015

Profil nabywcy – 2015

Czytaj więcej

P07/04/2015 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.04.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 88426-2015; data zamieszczenia: 17.04.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załączniki nr 5A lub 5B lub 5C do SIWZ w plikach XLS. W plikach zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz producenta.

Zamawiający informuje, iż w dniu 20.04.2015 r. poprawił zał. 5a i 5b do SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (kalkulacje cenowe bez zmian, OPZ powtórzył się z zał. 5c). Błędne pliki zostały usunięte.

Czytaj więcej

P06/02/2015 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.02.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 36896- 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015

Czytaj więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 14.000 euro) - 2012

Zż/341/2543/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem


Zż/341/2544/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy, w podziale na części:

-        Część nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

-        Część nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznianie rynku z załącznikiem


Zż/341/2542/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy ok. 45.000 litrów lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem


Zż/341/2538/W/12/ZP/AKS

 Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem


Zż/341/2536/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


Zż/341/2537/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest:

1)       wykonywanie za pośrednictwem nadajnika radiowego Wykonawcy monitorowania sygnałów alarmowych przesyłanych z systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) i podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne, zgodnie z zaleceniami normy PN-93 E-08390/14, klasą systemów alarmowych: SA-2, w 55 niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

2)      wykonywanie czynności konserwacyjnych i przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń systemów SWiN (raz na 6 miesięcy) w celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń i instalacji systemu SWiN, w 55 niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

3)   wykonywanie prac instalacyjnych (w tym obsługa awaryjna) związanych z systemami SWiN.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


Zż/341/2431/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


Zż/341/2430/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


Zż/341/2429/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)

Czytaj więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 14.000 euro) - 2013

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) którego przedmiotem jest wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Załącznik:: Rozeznanie rynku z załącznikiem


Zż/341/199/W/13/ZP/AKS

  

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik: Rozeznanie rynku z załącznikiem


 Zż/341/180/W/13/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

 

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem

Czytaj więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 14.000 euro (zapytania ofertowe) - 2013

Zż/341/2498/W/14/H/AD/2014

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, w ramach zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli, oraz dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego i zastawy stołowej do Mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

Zż/341/204/W/13/T/MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó¼n. zm.), którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji – drogą radiową z pollingiem oraz drogą telefoniczną obejmujące obsługę monitorowania, obsługę stacji technicznej, tworzenie baz danych, aktualizacje baz danych, w czterech niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Załącznik: Zapytanie ofertowe z załącznikiem.


Zż/341/187/W/13/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó¼n. zm.), którego przedmiotem jest dostawa  artykułów biurowych i szkolnych do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72.

 

Załącznik: zapytanie ofertowe


Zż/341/102/W/13/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest wykonanie roll-upu informacyjnego i tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego przez  Zamawiającego Projektu pod nazwą: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” współfinansowanego ze  środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Do pobrania: zapytanie ofertowe II


Zż/341/42/W/13/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest przeprowadzenie ewaluacji ex-ante i ex-post, opracowanie szczegółowej koncepcji oraz schematu metodologicznego jej przeprowadzenia na potrzeby realizowanego przez  Zamawiającego Projektu pod nazwą: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” współfinansowanego ze  środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Do pobrania: zapytanie ofertowe


 Zż/341/41/W/13/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest wykonanie roll-upu informacyjnego i tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego przez  Zamawiającego Projektu pod nazwą: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” współfinansowanego ze  środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Do pobrania: zapytanie ofertowe 

Czytaj więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 14.000 euro (zapytania ofertowe) - 2012

Zż/341/2678/W/12/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó¼n. zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Zapytanie ofertowe: DOC

Czytaj więcej

P05/01/2015 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - IV procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – IV procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.02.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 16260 – 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące wartość łączną brutto . Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową brutto oraz wielkość oferowanego artykułu i producenta.

Czytaj więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2015

Zż/341/2111/W/15/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest sprawowanie pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych w 2016 r. na rzecz Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC


Zż/341/2013/W/15/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC


Zż/341/1955/W/15/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC


Zż/341/1844/W/15/K/RR

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych zamkniętych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy:

a)       kurs kucharski I i II stopnia – dla 21 osób

b)       kurs kucharski III stopnia mistrzowski – dla 14 osób

 

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


Zż/341/1247/W/15/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pt Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4.

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


Zż/341/739/W/15/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem sąPrzewozy dzieci w wieku 2-4 lata z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy do Teatru.

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji PDF 


Zż/341/626/W/15/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest dostawa drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Zamówienie, w zakresie dostaw do żłobków nr 48 i 50 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.:

a)      żłobek nr 48 – „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6”

b)      żłobek nr 50 – „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75”

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji PDF 


Zż/341/610/W/15/A/DU

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest dostawa świeżych owoców sezonowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Zamówienie, w zakresie dostaw do żłobków nr 48 i 50 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.:

a)      żłobek nr 48 – „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6”

b)      żłobek nr 50 – „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75”

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


Zż/341/590/W/15/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest dostawa artykułów szkolnych do żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 i żłobka nr 50 (dawniej mini żłobek) przy ul. Nowogrodzkiej 75.

Zamówienie, w zakresie dostaw do żłobków nr 48 i 50 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.:

a)      żłobek nr 48 – „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6”

b)      żłobek nr 50 – „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75”

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


Zż/341/428/W/15/KP/AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa artykułów szklanych, w ramach funduszu przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu PL0392 pn. Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo (wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – operacyjność projektu: od 14 czerwca 2011 r. do 13 czerwca 2016 r.).

Załącznik: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


Zż/341/321/W/15/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


Zż/341/62/W/15/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF

                  Załącznik nr 1 do zapytania DOC

                  Załącznik nr 2 do zapytania XLS

Czytaj więcej

P04/01/2015 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.01.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 10802 – 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015

Czytaj więcej

P03/01/2015 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych specjalnego żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.01.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 9672 – 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz wielkość oferowanego artykułu i producenta.

Czytaj więcej

P78/12/2014 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Zespołu żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą urządzeń

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Zespołu żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą urządzeń. Przedmiot zamówienia jest objęty umową ramową ustalającą warunki dotyczące zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń, na rzecz jednostek organizacyjnych i prawnych m.st. Warszawy (umowa nr BI/B/X/2/2/4/64/12-15 zawarta dnia 17.02.2012 r. pomiędzy a Wykonawcą, z którym Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy uprawnioną do zawarcia umowy wykonawczej (wykaz jednostek uprawnionych stanowi załącznik nr 3 do umowy nr BI/B/X/2/2/4/64/12-15)..

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 5948 – 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015

Czytaj więcej

P02/01/2015 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - III procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.01.2015 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 4656- 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz wielkość oferowanego artykułu i producenta.

Czytaj więcej

P01/01/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w żłobku nr 52


Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy: w żłobku nr 52.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.01.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 447 – 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015

Uwaga! W dniu 07.01.2015 r. nastąpiła zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Uwaga! W dniu 08.01.2015 r. nastąpiła zmiana terminu składania ofert.

Czytaj więcej