Zamówienia publiczne w roku 2016


P33/12/2016 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - III procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.01.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2017

Zż/341/1720/W/17/A/AB

Zespółżłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustaleniawartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżej ryby do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1) „Przyjaznyżłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

2) „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

Zż/341/1719/W/17/A/AB

Zespółżłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustaleniawartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych, krajowych owoców sezonowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1) „Przyjaznyżłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

2) „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

Zż/341/1409/W/17/A/AB

 

Zespółżłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustaleniawartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżowypiekanego pieczywa do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1)       „Przyjaznyżłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

2)      „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

 

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

Zż/341/1410/W/17/A/AB

 

Zespółżłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustaleniawartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy mleka iprzetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1)      „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

2)      „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

 

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

Zż/341/1407/W/17/A/AB

 

Zespół żłobkówm.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartościszacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych warzyw i owocówdo placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1)      „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

2)      „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

 

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

Zż/341/1405/W/17/A/AB

 

Zespółżłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustaleniawartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy mięsą i wędlindo placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1)      „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

2)      „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

Zż/341/1406/W/17/A/AB

 

Zespółżłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustaleniawartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułówmrożonych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1)      „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

2)      „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

 

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

Zż/341/1408/W/17/A/AB

 

Zespółżłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustaleniawartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułówspożywczych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale naczęści.

 

Przedmiotzamówienia do 5 placówek Zamawiającego będzie realizowany na potrzebyrealizacji projektów:

1)      „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

2)      „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020

 

Do pobrania:

Rozeznanierynku PDFi DOC

————————————————————–

 

Zż/341/1087/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy wody ¼ródlanej wraz z dzierżawą i serwisemurządzeń dozujących do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

1)       „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

2)       „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

Zż/341/1086/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówekZespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

3)       „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

4)       „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

Zż/341/1078/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówekZespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

5)       „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

6)       „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

Zż/341/1077/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy świeżych warzyw i owoców do placówekZespołu żłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

7)       „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

8)       „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

Zż/341/1076/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu żłobkówm.st. Warszawy

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

9)       „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

10)   „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

Zż/341/1075/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołużłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

11)   „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

12)   „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

Zż/341/1074/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołużłobków m.st. Warszawy

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

13)   „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

14)   „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiegona lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

Zż/341/1073/W/17/A/DL

 

Zespół żłobków m.st. Warszawy zapraszado przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.)którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołużłobków m.st. Warszawy – w podziale na części.

 

Przedmiot zamówienia do 5 placówekZamawiającego będzie realizowany na potrzeby realizacji projektów:

15)   „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dlapracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

16)   „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywnościzawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku PDF i DOC

————————————————————–

 


Zż/341/953/W/17/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części na potrzeby realizacji projektów:
1) „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPWA.08.03.02-14-6741/16-00
2) „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-6742/16-00

Do pobrania:

Informacja o rozeznaniu rynku i zał. 10PDF
Zał. 1A Kalkulacja cenowa
Zał. 1B OPZ
Zał. 2A Kalkulacja cenowa
Zał. 2B OPZ
Zał. 3A Kalkulacja cenowa
Zał. 3B OPZ
Zał. 4A Kalkulacja cenowa
Zał. 4B OPZ
Zał. 5A Kalkulacja cenowa
Zał. 5B OPZ
Zał. 6A Kalkulacja cenowa
Zał. 6B OPZ
Zał. 7 Kalkulacja cenowa + OPZ
Zał. 8 Kalkulacja cenowa + OPZ
Zał. 9 Kalkulacja cenowa + OPZ


Zż/341/932/W/17/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zespołu żłobków m.st. Warszawy w 2018 r.

Do pobrania:

Informacja o rozeznaniu rynku PDF


Zż/341/1966/W/17/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części w 2018 r.

Do pobrania:

Informacja o rozeznaniu rynku PDF
Zał. 1a kalkulacja cenowa PDF
Zał. 2a kalkulacja cenowa PDF


Czytaj więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2017


Zż/341/1892/W/17/T/RSZ

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 , którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy. Zamówienie będzie realizowane na potrzeby Projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
zał. 1 formularz ofertowyDOC
zał. 2 OPZPDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDF
Zż/341/1302/W/17/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.), którego przedmiotem jest dostawa sprzętu AGD na potrzeby Projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
zał. 1A formularz ofertowy cz.1 PDF
zał. 1B OPZ cz.1 PDF
zał. 2A formularz ofertowy cz.2 PDF
zał. 2B OPZ cz.2 PDF
zał. 3A formularz ofertowy cz.3 PDF
zał. 3B OPZ cz.3 PDF
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZęŚCI NR 2 PDF
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZęŚCI NR 3 PDF
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZęŚCI NR 1 PDFZż/341/917/W/17/A/RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla kandydatów na pełnienie funkcji opiekuna (280-godzinne szkolenia) na potrzeby Projektu pt. Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF oraz formularz ofertowy DOC


Zż/341/208/W/17/A/AB
 
Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
 
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe PDF oraz DOC
 

Zż/341/174/W/17/A/AB
 
Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
 
UWAGA!
 • Oczywista omyłka pisarska w dacie składania ofert – OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2017 r.
 • Oczywista omyłka pisarska w opisie poz. 18 – powinno być: "na cały rok 2017"
 • Uzupełnienie do opisu poz. 19 – należy uwzględnić kalendarze trójdzielne na rok 2018
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe PDF oraz DOC
Kalkulacja cenowa EXEL
 

Zż/341/107/W/17/T/MW
 
Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1.
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZIP
UWAGA! – Nastąpiła zmiana terminu składania ofert – pismo w pdf

Czytaj więcej

P22/11/2016 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.12.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P32/12/2016 Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E)  do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.12.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

UWAGA!

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 12.12.2016 r. PDF

Czytaj więcej

P21/11/2016 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowy

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.12.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania:

Przedmiar robót

UWAGA!

Modyfikacja SIWZ z 19.12.2016 (PDF)

Czytaj więcej

P23/11/2016 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.12.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania:

Przedmiar robót

Czytaj więcej

P30/11/2016 Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.12.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P31/11/2016 Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.12.2016 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P28/11/2016 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy środków czystości do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.12.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P29/11/2016 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.12.2016 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P27/11/2016 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.12.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P20/11/2016 Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.11.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P19/11/2016 Dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mięsą i wędlin do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.11.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

UWAGA!

Modyfikacja SIWZ z dnia 15.11.2016 r.

Czytaj więcej

P18/10/2016 Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.11.2016 godzina 13:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 18.11.2016 r.

Czytaj więcej

P17/10/2016 Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.11.2016 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P16/10/2016 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.11.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P15/10/2016 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.11.2016 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P13/09/2016 Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.11.2016 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 03.11.2016 r.

 

Czytaj więcej

P14/09/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw – w podziale na części – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.10.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Ogłoszenie nr 314230- 2016 z dnia 2016-09-27 r.

Czytaj więcej

P12/09/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.09.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Ogłoszenie nr 307554 – 2016 z dnia 2016-09-12 r.

Do pobrania:

INFORMACJA O WYNIKACJ POSTęPOWANIA Z DNIA 27.09.2016 r. dla części nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 62

INFORMACJA O WYNIKACH POSTęPOWANIA Z DNIA 29.09.2016 r. dla części nr 3, 18, 30, 31, 43, 44, 54, 63

INFORMACJA O WYNIKACH POSTęPOWANIA Z DNIA 30.09.2016 r. dla części nr 5, 17, 60

Czytaj więcej

P11/07/2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.07.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 149645 – 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016

Do pobrania:

Ekspertyza techniczna

 

Projekty budowlane:

PB Konstrukcja

PB Architektura

PB Instalacje c.o. c.t. wentylacja

PB Instalacja wod-kan

PB Instalacje elektryczne i teletechniczne

 

Projekty wykonawcze:

PW Konstrukcja

PW Architektura

PW Instalacje elektryczne i teletechniczne

PW Technologia kuchni

PW Instalacje c.o. i wentylacja

PW Instalacje wod-kan i ppoż

PW Przyłącze wod-kan

PW Węzeł cieplny

 

Kosztorysy nakładcze i przedmiary robót

Załączniki do odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 14.09.2016 r.

Załączniki do odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 22.09.2016 r.

UWAGA! Zamawiający nie dysponuje kosztorysami i przedmiarami w formie umożliwiającej edycję.

Czytaj więcej

P10/07/2016 Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w żłobku Integracyjnym Nr 50 - III procedura.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w żłobku Integracyjnym Nr 50 – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.07.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia:  137189 – 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

Czytaj więcej

P09/06/2016 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespołu żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespołu żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.07.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 103851 – 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

Czytaj więcej

P08/06/2016 Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w żłobku Integracyjnym Nr 50

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w żłobku Integracyjnym Nr 50 – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.06.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia:  87447 – 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016

 

Czytaj więcej

P07/06/2016 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów dziennego opiekuna Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów dziennego opiekuna Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.06.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 76507 – 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016

Czytaj więcej

P05/04/2016 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.05.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 48023 – 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2016

Profil nabywcy – 2016

Czytaj więcej

P04/04/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w żłobku nr 54.

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w żłobku nr 54.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.04.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 39023 – 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016

Czytaj więcej

P03/03/2016 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.03.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 29819 – 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016

Czytaj więcej

P02/02/2016 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9" w Warszawie.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.02.2016 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia:  14149 – 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016

UWAGA!

Udostępnia się pomocniczo dokumentację projektową modernizacji ogrodzenia i modernizacji systemu wentylacji i wyniesienia zaworu gazowego na zewnątrz żłobka nr 1, wykonaną na podstawie umowy zawartej w 2006 r.

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA – żłobek nr 1 – ZIP

Czytaj więcej

P01/01/2016 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.02.2016 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 10053 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załączniki nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W plikach zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, wartość łączną netto i brutto oraz cenę za 1 opakowanie danego artykułu. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz informacje dot. oferowanego artykułu.

Czytaj więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2016

 Zż/341/2052/W/16/ZP/AKS

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest sprawowanie pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych w 2017 r. na rzecz Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


  Zż/341/1998/W/16/T/MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


  Zż/341/1962/W/16/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy wody ¼ródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe – powtórzone – DOC
 • wzór umowy do zapytania powtórzonego DOC
 • UNIEWAżNIENIE zapytania ofertowego DPF
 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


  Zż/341/1963/W/16/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy jaj kurzych placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


Zż/341/1941/W/16/A/DL

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


  Zż/341/1917/W/16/T/RSZ

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Do wykonawców – prośba o złożenie ofert dodatkowych (modyfikacja zapytania ofertowego) DOC i PDF
 • Zapytanie ofertowe po modyfikacji DOCPDF
 • Wzór umowy DOC
 • Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC


    Zż/341/1893/W/16/T/RSZ

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług usuwania awarii sprzętu pralniczego i gastronomicznego w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


      Zż/341/1892/2/W/16/T/RSZ

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i napraw poprzez usuwanie awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC

      Zż/341/1892/1/W/16/T/RSZ

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó¼n. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i utrzymania w ciągłej sprawności eksploatacyjne urządzeń d¼wigowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


    Zż/341/516/1/W/16/A/TW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych krajowych owoców sezonowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC

     Zż/341/405/1/W/16/A/TW

Zespół żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych krajowych owoców sezonowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji PDF
 • Informacja o unieważnieniu PDF


          Zż/341/318/1/W/16/A/TW

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych krajowych owoców sezonowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

  Załącznik:

  • Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC  Zż/341/275/W/16/T/EKO

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu realizacji robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół żłobków m.st. Warszawy np. rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

  UWAGA!

  W dniu 25.02.2016 r. dokonano modyfikacji pkt 3 w zakresie warunków płatności wynagrodzenia.

  Załącznik:

  • Zapytanie ofertowe w wersji DOC po modyfikacji z dnia 25.02.2016


  Zż/341/139/1/W/16/A/TW

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

  Załącznik:

  • Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC


  Zż/341/98/1/W/16/A/TW

  Zespół żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

  Załącznik:

  • Odpowiedzi na zapytania do treści zapytania ofertowego z dnia 27.01.2016 r. PDF
  • Zał. 1 do zapytania po modyfikacji z dnia 27.01.2016 r. DOC
  • Zapytanie ofertowe w wersji PDFDOC
  • Zał. 1 do zapytania DOC
  • Zał. 2 do zapytania XLS

Czytaj więcej

P42/12/215 Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupeł

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 1605 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016

Czytaj więcej