Zamówienia publiczne w roku 2017


P34/12/2017 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.01.2018 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P41/12/2017 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowy

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.01.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P33A/11/2017 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazow

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P40/12/2017 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.01.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P39/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - 2 części (styczeń 2018)

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.12.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P37/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - 2 części (luty - grudzień 2018)

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.01.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P36/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - 2 części (styczeń 2018)

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.12.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P35/12/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw – w podziale na części – V procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.12.2017 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P29/11/2017 Dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.12.2017 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P28/11/2017 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.12.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P27/11/2017 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy środków czystości do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.11.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P26/11/2017 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.11.2017 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P25/10/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.11.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P24/10/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – IV procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw – w podziale na części – IV procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.10.2017 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P23/10/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.11.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Dostęp do elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD): https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

Czytaj więcej

P21/10/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – III procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw – w podziale na części – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.10.2017 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P22/10/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.10.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2018

Zż-T.26.18.RSZ

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania PDF
Załącznik do informacji o rozeznaniu rynku z dnia 11.09.2018 r. XLS
Informacja o rozeznaniu rynku DOC
Załącznik do informacji o rozeznaniu rynku XLSZż-A.26.5.18.RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Informacja o rozeznaniu rynku PDFZż-M.26.1.18.AG

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest organizowanie interaktywnych koncertów i spektakli muzycznych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Informacja o rozeznaniu rynku PDFZż-M.26.1.18.AG

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Informacja o rozeznaniu rynku PDFZż-A.26.1.18.AB

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Informacja o rozeznaniu rynku PDF
Informacja o rozeznaniu rynku DOC

Czytaj więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2018


Zż-KP.26.1.18.RT

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla opiekunów w zakresie wdrażania nowoczesnych metod w pracy z dziećmi na potrzeby Projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Zał. do zapytania Formularz ofertowy/cenowy DOC
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności PDF
Odpowiedzi na pytaniaPDF
Zał. do zapytania Formularz ofertowy/cenowy z dnia 30.10.2018 r. DOC
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności po modyfikacji z dnia 30.10.2018 r. PDF


Zż-I.26.10.18.ASz

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Odpowiedzi na pytania PDF
Zał. 1 Formularz ofertowy PDF
Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy PDF


Zż-T.26.23.18.MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Odpowiedzi na pytania PDF
Audyt energetyczny PDF
Rzuty PDF
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów – format PDFZIP
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów – format DWGZIP


Zż-I.26.11.18.KSz

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Modernizacja strony internetowej – wykonanie projektu nowej strony / systemu zarządzania treścią dla Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Modyfikacja zapytania ofertowego PDF
Zał. 1 Formularz ofertowy po modyfikacji DOCX
Zał. 1 Formularz ofertowy DOCX
Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia PDF


Zż-I.26.9.18.ASz

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Zał. 1 Formularz ofertowy DOCX
Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego (Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 28.08.2018 r.) PDF


Zż-I.26.6.18.ASz

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZIP
Zał. 1 Formularz ofertowy DOCX


Zż-T.26.12.18.MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do dnia: 24.07.2018r do godz. 14.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4 , 02-511 Warszawa) lub email: mwyszkowski@zlobki.waw.pl z dopiskiem/tytułem: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Audyt energetyczny PDF
Rzuty PDF
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów – format PDFZIP
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów – format DWGZIP
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowegoPDFZż-T.26.11.18.MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 02.03.2018r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDFZż-T.26.6.18.MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDFZż-T.26.5.18.EK

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Audyt energetyczny PDF
Rzuty PDF
Odpowiedzi na pytania PDFZż-T.26.1.18.MW

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF


Zż-T.26.7.18.RSZ

Zespół żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ogrodzenia oraz terenu żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A w Warszawie".

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF

Czytaj więcej

P20/09/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – II procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw – w podziale na części – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.10.2017 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P19/09/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.09.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P18/09/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części

Czytaj więcej

P16/08/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A na potrzeby projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskieg

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A na potrzeby projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.09.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P15/07/2014 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz piankowych klocków do nauki i zabawy do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz piankowych klocków do nauki i zabawy do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.08.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P14/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w podziale na części, na potrzeby realizacji projektu „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.08.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P13/07/2017 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części, na potrzeby realizacji projektu: „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.08.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P12/07/2017 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1"

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.07.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania:

Decyzjazatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę

Kosztorysyi przedmiary robót

Projektbudowlany – Architektura Konstrukcja

Projektbudowlany – Branża elektryczna

Projektbudowlany – Branża sanitarna – instalacje wod-kan, gaz

Projektbudowlany – Branża sanitarna – instalacje co i ct, wentylacja mechaniczna orazklimatyzacja

Projektbudowlany techniczno-technologiczny – Technologia

PROJEKTWYKONAWCZY  Projekt architektoniczny                   

PROJEKTWYKONAWCZY  Projekt konstrukcyjny

PROJEKTWYKONAWCZY  Projekt inst. elektrycznych i inst. teletechnicznych + inst.elektrycznych w wę¼le cieplnym

PROJEKTWYKONAWCZY  Projekt sanitarny –   C.O. , C.T. i Wentylacja + Wod-Kan, Gaz + Technologiai automatyka węzła cieplnego

Projektwykonawcy techniczno-technologiczny – Technologia

Czytaj więcej

P11/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części na potrzeby realizacji projektu: „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPWA.08.03.02-14-6741/16-00

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.07.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P10/06/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.07.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P09/06/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części na potrzeby realizacji projektów:

1) „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPWA.08.03.02-14-6741/16-00

2) „żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-6742/16-00

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.07.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P32/11/2017 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 53 oraz Mini żłobka – Oddziału żłobka nr 53

Przedmiot zamówienia:

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 53 oraz Mini żłobka – Oddziału żłobka nr 53

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P07/05/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.06.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P06/05/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.05.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P25/11/2016 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P26/11/2016 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 53

Przedmiot zamówienia:

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówki Zespołu żłobków m.st. Warszawy: żłobka nr 53

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2017

Profil nabywcy – 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2017 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia*Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1roboty budowlaneprzetarg ograniczony3 008 130,08 złIII kwartał 2017 r.P12/07/2017
wyposażenie dydaktyczne – w podziale na części
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
Żłobek nr 1 - inwestycje
dostawyprzetarg nieograniczony259 019,42 zł
4 878,05 zł
91 382,84 zł
6 833,33 zł
123 032,52 zł
32 892,68 zł
II i III kwartał 2017 r.P14/07/2017
P17/08/2017
P15/07/2017
P07/05/2017
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części
usługi na rok 2016/2017
usługi na rok 2017/2018
usługiprzetarg nieograniczony853 340,18 zł
567 213,45 zł
286 126,73 zł
zamówienie wszczęte w 2016 r.
I i III kwartał 2017 r.
P12/09/2016
P14/09/2016
P04/03/2017
P18/09/2017
P20/09/2017
P21/10/2017
P24/10/2017
środki czystości – w podziale na częścidostawyprzetarg nieograniczony467 648,78 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P27/11/2016
P28/11/2016
świeże warzywa i owocedostawyprzetarg nieograniczony1 100 000,00 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P15/10/2016
mleko i przetwory mlecznydostawyprzetarg nieograniczony940 000,00 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P16/10/2016
mięso i wędlinydostawyprzetarg nieograniczony640 000,00 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P19/11/2016
artykuły mrożonedostawyprzetarg nieograniczony480 000,00 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P20/11/2016
artykuły spożywcze – w podziale na częścidostawyprzetarg nieograniczony840 000,00 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P31/11/2016
P33/12/2016
dystrybucja energii elektrycznej – w podziale na częścidostawyzamówienie z wolnej ręki1 094 601,00 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P25/11/2016
P26/11/2016
energia cieplna (dostawa i dystrybucja)dostawyprzetarg nieograniczony5 936 704,50 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P13/09/2016
paliwo gazowe (dostawa i dystrybucja)dostawyprzetarg nieograniczony766 731,78 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P23/12/2016
dostawa wody i odprowadzanie ściekówdostawyzamówienie z wolnej ręki2 220 867,07 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P24/11/2016
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacjiroboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 264 227,64 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P21/11/2016
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresieroboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 315 853,66 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P23/11/2016
organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na częściusługiprzetarg nieograniczony326 500,12 złI kwartał 2017 r.P01/01/2017
usuwanie awarii instalacji elektrycznychusługiprzetarg nieograniczony426 829,27 złzamówienie wszczęte w 2016 r.P22/11/2016
wykonanie ubrań roboczychusługiprzetarg nieograniczony202 439,02 złI kwartał 2017 r.P02/03/2017
wyposażenie meblowe
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Żłobek nr 1 - inwestycje
dostawyprzetarg nieograniczony572 048,32 zł
311 865,85 zł
106 171,59 zł
33 967,40 zł
120 043,48 zł
II i III kwartał 2017 r.P09/06/2017
P11/07/2017
P07/05/2017
P07/05/2017
wyposażenie gastronomiczne
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Żłobek nr 1 - inwestycje
dostawyprzetarg nieograniczony151 712,56 zł
89 025,93 zł
17 971,19 zł
44 715,45 zł
II i III kwartał 2017 r.P11/07/2017
P14/04/2017
P05/04/2017
P07/05/2017
artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony261 472,76 zł
5 751,64 zł
246 639,81 zł
9 081,30 zł
II i III kwartał 2017 r.P13/07/2017
P08/06/2017
dostawa jednorazowych ręczników papierowychdostawyprzetarg nieograniczony34 959,35 złIV kwartał 2017

* netto

 

Czytaj więcej

P02/03/2017 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.04.2017 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P05/04/2017 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.04.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P03/03/2017 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.04.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P04/03/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w żłobku nr 55

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w żłobku nr 55

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.04.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

P45/12/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w: 2 grupach w Mini żłobku – Oddziale żłobka nr 36 Pl. Światowida 3

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w: 2 grupach w Mini żłobku – Oddziale żłobka nr 36 Pl. Światowida 3

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P44/12/2018 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazow

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P43/12/2018 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P42/12/2017 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st.Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu żłobków m.st.Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P38/12/2018 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P33/11/2017 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P31/11/2017 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P30/11/2017 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w żłobkach nr 56, 58, 58

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy w żłobkach nr 56, 58, 58

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P24/11/2016 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

P01/01/2017 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.01.2017 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej