Zamówienia publiczne w roku 2018


ZŻ-ZP.26.45.18 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.45.18

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.12.2018 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.44.18 Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.44.18 

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy-II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:27.12.2018 r. godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.43.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego - III procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.43.18

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.12.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.42.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gaz

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.42.18 

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31.12.2018 r. godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.40.18 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.40.18

Przedmiot zamówienia:

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.37.18 Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.18 

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:10.12.2018 r. godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.36.18 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Lwa Tołstoja 2

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.36.18

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Lwa Tołstoja 2

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.35.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.35.18

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.34.18 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.34.18 

Przedmiot zamówienia:

Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.33.18 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.18

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.11.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.18

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:23.11.2018 r. godzina 13:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.31.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gaz

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.18

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.31.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gaz

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.18

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.30.18 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:19.11.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw -IV procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw – IV procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:14.11.2018 r. godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.28.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw -III procedura

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszaw – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:31.10.2018 r. godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.27.18 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.27.18

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.26.18 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.26.18

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.10.2018 r. godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.24.18 

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZZ.ZP.26.23.18.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:12.10.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.22.18.AKS Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.22.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:28.09.2018 r. godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.21.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Trakt Lubelski 89

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.21.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Trakt Lubelski 89

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.20.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.11.2018 r. godzina 09:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.19.18.AKS Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części

oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.19.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:14.09.2018 r. godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:26.09.2018 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.17.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Obrońców Tobruku 9

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.17.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Obrońców Tobruku 9

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.16.18.AKS Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.16.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.07.2018 r. godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.15.18.AKS Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.15.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.07.2018 r. godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.14.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.18.AKS 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10” – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.13.18.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielo

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.18.AKS 

Przedmiot zamówienia:

wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.12.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.12.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.11.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.05.2018 r. godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.10.18.AKS Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.10.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.04.2018 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.9.18.AKS Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opi

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.9.18.AKS 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.04.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.8.18.AKS Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.8.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.03.2018 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.7.18.AKS Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.7.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.03.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.6.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (żłobków oraz Biura)

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.6.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (żłobków oraz Biura)

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.02.2018 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

UWAGA! ZMIANA KALKULACJI CENOWEJ Z DNIA 15.02.2018 r.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.5.18.AKS Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.02.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.4.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 61

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.4.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 61

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.3.18.AKS Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.3.18.AKS 

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.02.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.2.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.01.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.18.RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.5.18.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-M.26.1.18.AG

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest organizowanie interaktywnych koncertów i spektakli muzycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-M.26.1.18.AG

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.1.18.AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.44.18.PR

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem są dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.42.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie monitorowania sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2019 r.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.41.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie usług czyszczenia separatorów tłuszczów wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wyniku usługi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2019 r.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.38.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i napraw poprzez usuwanie awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2019 r.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.36.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest usuwania awarii sprzętu pralniczego i gastronomicznego w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w 2019 r.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.29.18.RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Czytaj więcej

ZŻ-KP.26.1.18.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla opiekunów w zakresie wdrażania nowoczesnych metod w pracy z dziećmi na potrzeby Projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”

Czytaj więcej

ZŻ-I.26.10.18.ASz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.23.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Czytaj więcej

ZŻ-I.26.11.18.KSz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Modernizacja strony internetowej – wykonanie projektu nowej strony / systemu zarządzania treścią dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-I.26.9.18.ASz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Czytaj więcej

ZŻ-I.26.6.18.ASz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.12.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do dnia: 24.07.2018r do godz. 14.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4 , 02-511 Warszawa) lub email: mwyszkowski@zlobki.waw.pl z dopiskiem/tytułem: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.11.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 02.03.2018r.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.6.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.5.18.EK

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10”

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.1.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.7.18.RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A w Warszawie”.

Załączniki

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2018

Profil nabywcy – 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2018 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia*Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2016/2017
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony808 820,09 zł
97 760,09 zł
25 200,00 zł
685 860,00 zł
III kwartał 2017
III kwartał 2017
III kwartał 2017
I-II-III kwartał 2018
P18/09/2017
P20/09/2017
P21/09/2017
P24/10/2017
P35/12/2017
P45/12/2017
organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony215 781,98 zł
7 500,06 zł
5 000,00 zł
203 281,92 zł
I kwartał 2018ZŻ-ZP.26.3.18.AKS
środki czystości – w podziale na części
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony588 382,25 zł
49 024,39 zł
41 044,85 zł
483 739,84 zł
14 573,17 zł
IV kwartał 2017P27/11/2017
dostawa jednorazowych ręczników papierowychdostawyprzetarg nieograniczony36 585,37 zł IV kwartał 2018
żywność - w podziale na części:
- świeże warzywa i owoce
- mleko i przetwory mleczny
- mięso i wędliny
- mrożone warzywa i owoce
- mrożone filety rybne
- artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego
- artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- woda źródlana
- jaja
- świeże filety rybne
- owoce sezonowe
- pieczywo
dostawyprzetarg nieograniczony6 191 897,65 zł
1 655 649,90 zł
1 151 174,18 zł
822 182,66 zł
650 976,31 zł
188 018,91 zł
891 382,75 zł
247 985,38 zł
83 020,49 zł
98 258,33 zł
149 836,00 zł
130 000,00 zł
123 412,73 zł
IV kwartał 2017P23/10/2017
P37/12/2017
P39/12/2017
P23/10/2017
P23/10/2017
P23/10/2017
P42/12/2017
ZŻ-ZP.26.7.18.AKS
P23/10/2017
P23/10/2017
P23/10/2017
ZŻ-ZP.26.1.18.AKS
P23/10/2017
P23/10/2017
dystrybucja energii elektrycznej – w podziale na części
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyzamówienie z wolnej ręki1 120 403,15 zł
115 920,00 zł
77 280,00 zł
915 050,48 zł
12 152,67 zł
IV kwartał 2017P31/11/2017
P31/11/2017
P31/11/2017
P31/11/2017
dostawa wody i odprowadzanie ścieków
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
dostawyzamówienie z wolnej ręki249 795,00 zł
76 860,00 zł
51 240,00 zł
121 695,00 zł
IV kwartał 2017P30/11/2017
ZŻ-ZP.26.4.18.AKS
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 385 365,85 zł
2 926,83 zł
1 951,22 zł
910 569,11 zł
8 130,08 zł
461 788,62 zł
IV kwartał 2017
IV kwartał 2018
P41/12/2017
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 629 268,29 zł
2 926,83 zł
1 951,22 zł
1 056 910,57 zł
24 390,24 zł
543 089,43 zł
IV kwartał 2017
III kwartał 2018
P40/12/2017
ZŻ-ZP.26.13.18.AKS
usuwanie awarii instalacji elektrycznych
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługiprzetarg nieograniczony421 951,22 zł
2 926,83 zł
1 951,22 zł
268 292,68 zł
8 130,08 zł
140 650,41 zł
IV kwartał 2017
IV kwartał 2018
P34/12/2017
dostawa artykułów biurowych
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony98 536,59 zł
10 000,00 zł
6 422,76 zł
79 674,80 zł
2 439,02 zł
I kwartał 2018ZŻ-ZP.26.6.18.AKS
ZŻ-ZP.26.2.18.AKS
dostawa artykułów szkolnych
Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony285 772,36 zł
24 390,24 zł
14 227,64 zł
237 398,37 zł
9 756,10 zł
I kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2018
ZŻ-ZP.26.9.18.AKS
ZŻ-ZP.26.5.18.AKS
dostawa wyposażenia placów zabawdostawyprzetarg nieograniczony158 536,59 złIII kwarał 2018
wykonanie ubrań roboczych
Żłobki i mini żłobki
Projekt: Przyjazny żłobek…
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługaprzetarg nieograniczony118 130,08 zł
105 691,06 zł
12 439,02 zł
59 065,04 zł
I kwartał 2018
III-IV kwartał 2018
ZŻ-ZP.26.10.18.AKS
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10roboty budowlaneprzetarg nieograniczony605 044,03 złII-III kwartał 2018ZŻ-ZP.26.11.18.AKS
Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3Aroboty budowlaneprzetarg nieograniczony321 138,21 złII-III kwartał 2018ZŻ-ZP.26.12.18.AKS
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 - zamówienie podobneroboty budowlanezamówienie z wolnej ręki160 501,59 złIII kwartał 2018
ZŻ-ZP.26.14.18.AKS
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresieroboty budowlaneprzetarg nieograniczony145 442,33 złIII kwartał 2018
roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu (ogrody)roboty budowlaneprzetarg nieograniczony521 951,22 złIV kwartał 2018
dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego - żłobek ul. Trakt Lubelskidostawyprzetarg nieograniczony165 917,07 złIII kwartał 2018
dostawa wyposażenia gastronomicznego oraz AGD - żłobek ul. Trakt Lubelskidostawyprzetarg nieograniczony51 807,72 złIII kwartał 2018

* netto

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.2.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.01.2018 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.1.18.AKS Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.1.18.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej