Zamówienia publiczne w roku 2019


ZŻ-ZP.26.55.19 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.55.19

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-IA-AG.26.5.2019.ABO

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.56.19 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.56.19

Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

 

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.54.19 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  20.12.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.55.19 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  19.12.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.53.19 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  27.12.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-IA.26.40.19.AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem są dostawy
świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.51.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.51.19 Dostawa wyposażenia w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.51.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  05.12.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZZ-IA.26.39.19.AS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem są dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.50.19 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.50.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  28.11.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.48.19 Dostawa sprzętu szkoleniowego i wyposażenia na potrzeby udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.48.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu szkoleniowego i wyposażenia na potrzeby udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  21.11.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.49.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.49.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.11.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZZ-IA-II.26.22.19.RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.45.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.45.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.11.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.46.19 Dostawa zmywarek gastronomicznych łącznie z akcesoriami (podstawy pod zmywarkę, automatyczne zmiękczanie wody z zestawem soli tabletkowej) do placówek Zespołu Żłobów m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.46.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zmywarek gastronomicznych łącznie z akcesoriami (podstawy pod zmywarkę, automatyczne zmiękczacze wody z zestawem soli tabletkowej) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.11.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.47.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.47.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.11.2019 godzina 14:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.44.19.KS - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.44.19.KS

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.11.2019 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.43.19 Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.12.2019 godzina 09:00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.40.19 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.40.19

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.41.19.KS - Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.41.19.KS

 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:04.10.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.38.19 Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.11.2019 godzina 09:00

UWAGA! W dniu 22.10.2019 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP.

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.39.19.KS - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.39.19.KS

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.27.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2019 godzina 09:00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.18.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu RTV na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.17.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu AGD użytkowego oraz urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.14.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wykonanie i montaż zadaszeń tarasów i piaskownicy w Żłobku nr 61 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1a w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.13.19.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 61 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1a (piaskownice, domki, zjeżdżalnie, zadaszenia przeciwsłoneczne) w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-M.26.27.19.JZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.08.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.36.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.36.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.35.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.35.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.34.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.08.2019 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.31.19.KS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.07.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania: Projekty budowlano-wykonawcze

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.23.30.19.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielo

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.23.30.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.29.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.28.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.28.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Termin składania ofert: 16.07.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.26.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - IV procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.26.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – IV procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.07.2019 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.25.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.25.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.07.2019 godzina 11:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.24.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.24.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.23.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.23.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.06.2019 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.22.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.22.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.06.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.21.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazow

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.21.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.06.2019 godzina 11:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.20.19 Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.20.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.06.2019 godzina 13:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.19.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.05.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.18.19.AKS Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.18.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.06.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.17.19 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - III procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.17.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – III procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.05.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.16.19 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.16.19 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.05.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-M.26.2.19.JZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.7.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wywóz zużytego piasku oraz dostawa czystego piasku przeznaczonego do użytku w piaskownicach do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.9.19.AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych oraz termometrów do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – II procedura

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-A.26.8.19.AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych oraz termometrów do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.4.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest czyszczenie przepompowni ścieków w żłobku nr 53 przy ul. Akacjowej 15, nr 56 przy ul. Truskawkowej 5 oraz nr 65 przy ul. Spartańskiej 2 w Warszawie wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wyniku usługi.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.3.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie usług usuwania awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-T.26.1.19.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-K.26.4.18.MS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.15.19 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.15.19 

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.04.2019 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.14.19 Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.04.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

 
Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.13.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” - II procedura

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.19

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.04.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania SIWZ z załącznikami

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.12.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.12.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.03.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.11.19 Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.11.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

 

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.10.19 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.10.19

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.03.2019 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.9.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.9.19

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.03.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania SIWZ z załącznikami

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.8.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.8.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.7.19 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.7.19

Przedmiot zamówienia:

Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.6.19 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.6.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.5.19 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.19

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.4.19 Dostawa artykułów biurowych do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.02.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.3.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych)

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.3.19

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych)

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.01.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

 
Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.2.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy mleka i przetworów mlecznych

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.2.19

Przedmiot zamówienia: Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy mleka i przetworów mlecznych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.1.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.01.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania SIWZ z załącznikami

Załączniki

Czytaj więcej

Profil nabywcy 2019

Profil nabywcy – 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2019 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia*Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2018/2019

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony835 812,48 zł59 567,41 zł

16 365,07 zł
759 880,00 zł
 

III kwartał 2018
ZŻ-ZP.26.19.18.AKS
ZŻ-ZP.26.22.18.AKS
ZŻ-ZP.26.28.18.AKS
ZŻ-ZP.26.29.18.AKS
ZŻ-ZP.26.15.19
organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony287 090,04 zł5 000,04 zł

4 770,00 zł
277 320,00 zł
IV kwartał 2018 / I kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.7.19
środki czystości – w podziale na części

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
ręczniki jednorazowe
dostawyprzetarg nieograniczony545 628,94 zł


24 346,57 zł

21 932,78 zł
15 609,76 zł
483 739,84 zł
44 715,45 zł
 

III kwartał 2018

IV kwartał 2019
ZŻ-ZP.26.34.18
żywność - w podziale na części:

- świeże warzywa i owoce
- mleko i przetwory mleczne
- mięso i wędliny
- mrożone warzywa i owoce
- mrożone filety rybne
- artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego
- artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

- woda źródlana
- jaja
- świeże filety rybne
- owoce sezonowe
- pieczywo
dostawyprzetarg nieograniczony6 059 516,51 zł


1 632 374,59 zł
1 029 871,35 zł

926 708,55 zł
708 936,48 zł

145 886,02 zł

828 930,52 zł


191 469,36 zł


74 219,60 zł
144 079,35 zł
120 536,51 zł
105 264,77 zł
151 239,40 zł
 


III kwartał 2018
 


ZŻ-ZP.26.24.18
ZŻ-ZP.26.2.19

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

ZŻ-ZP.26.35.18


ZŻ-ZP.26.18.18.AKS


art. 4 pkt 8 PZP
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

ZŻ-ZP.26.24.18
ZŻ-ZP.26.27.18
dystrybucja energii elektrycznej

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyzamówienie z wolnej ręki874 638,20 zł


86 388,08 zł

13 680,00 zł
758 309,96 zł
16 260,16 zł
 


III kwartał 2018 /
IV kwartał 2018
ZZ-ZP.26.40.18
ZZ-ZP.26.41.18
dostawa i dystrybucja paliwa gazowego

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony769 865,45 zł


163 818,98 zł

12 000,00 zł
594 046,47 zł
 III kwartał 2018
ZZ-ZP.26.20.18.AKS
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, nowe placówkidostawyzamówienie z wolnej ręki460 370,37 złkażdorazowo po przejęciu nowego obiektuZZ-ZP.26.5.19
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 391 148,65 zł
3 252,03 zł

742,15 zł
919 349,59 zł
8 130,08 zł
459 674,80 zł
 IV kwartał 2019

III-IV kwartał 2019
 ZZ-ZP.26.42.18
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 626 921,01 zł

3 252,03 zł

742,15 zł
1 065 691,06 zł
24 390,24 zł
532 845,53 zł
 
IV kwartał 2018

III-IV kwartał 2019
 
ZŻ-ZP.26.23.18.AKS

ZZ-ZP.26.30.19.AKS
usuwanie awarii instalacji elektrycznych

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługiprzetarg nieograniczony437 977,92 zł


3 252,03 zł

742,15 zł
268 943,09 zł
2 439,02 zł
162 601,63 zł
 


IV kwartał 2018
III-IV kwartał 2019
 


ZZ-ZP.26.45.18
art. biurowe

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony107 403,44 zł

4 346,53 zł

3 252,03 zł
97 406,50 zł
2 398,37 zł
 IV kwartał 2018
 ZŻ-ZP.26.44.18

ZŻ-ZP.26.4.19
art. szkolne

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony286 618,53 zł

11 021,07 zł

5 608,84 zł
9 674,80 zł
260 313,82 zł
 

I kwartał 2019

I kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2019
 


ZŻ-ZP.26.12.19

ZŻ-ZP.26.8.19
art. dydaktyczne, zabawki, wyposażenie placu zabaw

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Projekt: Żłobki na start
żł 66
Dzienny opiekun
zadaszenia / plac zabaw
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony543 469,59 zł


65 107,32 zł

88 164,72 zł
151 297,56 zł
66 387,80 zł
11 626,02 zł
8 130,08 zł
190 967,48 zł
 


II kwartał 2019

II kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2019
 


ZŻ-ZP.26.21.19.KS

ZŻ-ZP.26.25.19.AKS
ZŻ-ZP.26.34.19.KS
ZŻ-ZP.26.26.19.KS
ZŻ-ZP.26.6.19
ZŻ-ZP.26.20.19.AKS
dokumentacja projektowa

zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3
zadanie inwestycyjne żł 31
zadanie inwestycyjne żł 40
usługiprzetarg nieograniczony512 195,12 zł

178 861,79 zł

166 666,67 zł
166 666,67 zł
I kwartał 2019

I kwartał 2019

I kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.1.19

ZŻ-ZP.26.32.19.AKS
ZZ-ZP.26.13.19
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3roboty budowlaneprzetarg nieograniczony5 616 260,16 złIII kwartał 2019ZZ-ZP.26.31.19.KS
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne żł 40roboty budowlaneprzetarg nieograniczony4 978 048,78 złIII kwartał 2019 
wyposażenie meblowe

- żł 66
- Projekt: Żłobki na start
- Dzienny opiekun
- dodatkowe wyposażenie do biura zespołu w związku z obsługą Bonu Warszawskiego
- Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony567 749,13 zł

106 977,24 zł
276 303,60 zł
4 878,05 zł
8 386,18 zł171 204,07 zł
 

I kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
III-IV kwartał 2019IV kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.14.19
ZŻ-ZP.26.23.19.AKS

ZŻ-ZP.26.22.19.KS
wyposażenie gastronomiczne

Projekt: Żłobki na start
dostawyprzetarg nieograniczony 


120 159,33 zł
 


II kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.35.19.KS
ZŻ-ZP.26.36.19.KS
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresieroboty budowlaneprzetarg nieograniczony363 658,54 złIII kwartał 2019 
dostawa zmywarek gastronomicznych
dostawy

przetarg nieograniczony
143 821,14 zł

IV kwartał 2019

materiały i pomoce szkoleniowe - szkolenia pracowników żłobków z udzielania pierwszej pomocy

maseczki RKO, kompresy jałowe, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, gaziki, koce termiczne, bandaże puzzle piankowe

urządzenia AED 68 szt
dostawyprzetarg nieograniczony321 415,74 zł

6 600,93 zł314 814,81 zł
IV kwartał 2019

* netto

Czytaj więcej