Zamówienia publiczne w roku 2020


Profil nabywcy – 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia nettoPrzewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2019/2020
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczonysuma 959 112,00 zł
1) 37 485,00 zł
2) 921 627,00 zł
IV kwartał 2019 / I kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.39.19.KS
ZŻ-ZP.26.44.19.KS
organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczonysuma 306 140,00 zł
1) 9 600,00 zł
2) 296 540,00 zł
IV kwartał 2019 / I kwartał 2020
środki czystości – w podziale na części
1) Projekt: żłobki na start
2) Dzienny opiekun
3) Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczonysuma 669 180,72 zł
1) 34 343,32 zł
2) 14 634,15 zł
3) 620 203,25 zł
III kwartał 2019ZŻ-ZP.26.50.19
żywność - w podziale na części:
- świeże warzywa i owoce + owoce sezonowe
- mleko i przetwory mleczny
- mięso i wędliny
- mrożone warzywa i owoce
- mrożone filety rybne
- artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego
- artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- woda źródlana
- jaja
- pieczywo
dostawyprzetarg nieograniczonysuma 7 360 316,55 zł
1 852 921,05 zł
1 329 270,90 zł
989 095,80 zł
633 426,20 zł
351 854,59 zł
1 398 616,99 zł
341 126,08 zł
90 094,18 zł
113 594,09 zł
260 316,67 zł
III kwartał 2019ZŻ-ZP.26.27.19
ZŻ-ZP.26.51.19
dystrybucja energii elektrycznej
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
dostawyzamówienie z wolnej rękisuma 605 027,37 zł
1) 18 000,00 zł
2) 572 036,11 zł
3) 14 991,27 zł
III kwartał 2019/ IV kwartał 2019ZŻ-ZP.26.55.19
dostawa i dystrybucja energii cieplnej dostawyprzetarg nieograniczony4 938 424,05 zł
IV kwartał 2019ZŻ-ZP.26.43.19
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części
1) Żłobki i mini żłobki
2) Projekt: żłobki na start
dostawyzamówienie z wolnej rękisuma 1 678 845,21 zł
1) 1 568 182,65 zł
2) 110 662,56 zł
każdorazowo po przejęciu nowego obiektuZŻ-ZP.26.56.19
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
4) zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczonysuma 1 417 544,72 zł
1) 6 000,00 zł
2) 935 609,76 zł
3) 8 130,08 zł
4) 467 804,88 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.53.19
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
4) zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczonysuma 3 043 767,89 zł
1) 6 000,00 zł
2) 1 447 967,48 zł
3) 40 650,41 zł
4) 1 549 150,00 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.41.19.KS
usuwanie awarii instalacji elektrycznych
1) Projekt: żłobki na start
2) Żłobki i mini żłobki
3) Dzienny opiekun
4) zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługiprzetarg nieograniczonysuma 422 674,80 zł
1) 3 000,00 zł
2) 277 073,17 zł
3) 4 065,04 zł
4) 138 536,59 zł
IV kwartał 2019
III-IV kwartał 2020
ZŻ-ZP.26.54.19
dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne P2Endure zł 3dostawyprzetarg nieograniczony524 390,24 zł III kwartał 2020
dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne zł 40dostawyprzetarg nieograniczony524 390,24 zł III kwartał 2020
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne zł 31roboty budowlaneprzetarg nieograniczony4 743 902,44 zł I kwartał 2020
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresieroboty budowlaneprzetarg nieograniczony 914 999,27 zł III kwartał 2020
dostawa art. szkolnych 2020/2021
1) Żłobki i mini żłobki
2) Projekt: żłobki na start
dostawy
przetarg nieograniczony suma 265 923,58 zł
1) 256 248,78 zł
2) 9 674,80 zł
IV kwartał 2020
dostawa pomocy dydaktycznych
1) Żłobki i mini żłobki
2) Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony suma 172 512,20 zł
1) 160 886,18 zł
2) 11 626,02 zł
II kwartał 2020
uszycie ujednoliconych uniformów dla pracowników placówekusługiprzetarg nieograniczony 211 382,11 zł I kwartał 2020

* netto