Zamówienia publiczne w roku 2019


Profil nabywcy – 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2019 roku

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia*Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznymUdzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania
organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2018/2019

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony843 972,48 zł67 727,41 zł

16 365,07 zł
759 880,00 zł
 

III kwartał 2018
ZŻ-ZP.26.19.18.AKS
ZŻ-ZP.26.22.18.AKS
ZŻ-ZP.26.28.18.AKS
ZŻ-ZP.26.29.18.AKS
ZŻ-ZP.26.15.19
organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
usługiprzetarg nieograniczony287 090,04 zł5 000,04 zł

4 770,00 zł
277 320,00 zł


IV kwartał 2018 / I kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.7.19
środki czystości – w podziale na części

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
ręczniki jednorazowe
dostawyprzetarg nieograniczony545 628,94 zł


24 346,57 zł

21 932,78 zł
15 609,76 zł
483 739,84 zł
44 715,45 zł
 

III kwartał 2018

IV kwartał 2019
ZŻ-ZP.26.34.18
żywność - w podziale na części:

- świeże warzywa i owoce
- mleko i przetwory mleczne
- mięso i wędliny
- mrożone warzywa i owoce
- mrożone filety rybne
- artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego
- artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

- woda źródlana
- jaja
- świeże filety rybne
- owoce sezonowe
- pieczywo
dostawyprzetarg nieograniczony6 059 516,51 zł


1 632 374,59 zł
1 029 871,35 zł

926 708,55 zł
708 936,48 zł

145 886,02 zł

828 930,52 zł


191 469,36 zł


74 219,60 zł
144 079,35 zł
120 536,51 zł
105 264,77 zł
151 239,40 zł
 


III kwartał 2018
 


ZŻ-ZP.26.24.18
ZŻ-ZP.26.2.19

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

ZŻ-ZP.26.35.18


ZŻ-ZP.26.18.18.AKS


art. 4 pkt 8 PZP
ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

ZŻ-ZP.26.24.18
ZŻ-ZP.26.27.18
dystrybucja energii elektrycznej

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyzamówienie z wolnej ręki874 638,20 zł


86 388,08 zł

13 680,00 zł
758 309,96 zł
16 260,16 zł
 


III kwartał 2018 /
IV kwartał 2018
ZZ-ZP.26.40.18
ZZ-ZP.26.41.18
dostawa i dystrybucja paliwa gazowego

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony769 865,45 zł


163 818,98 zł

12 000,00 zł
594 046,47 zł
 III kwartał 2018
ZZ-ZP.26.20.18.AKS
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, nowe placówkidostawyzamówienie z wolnej ręki460 370,37 złkażdorazowo po przejęciu nowego obiektuZZ-ZP.26.5.19
prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 391 148,65 zł
3 252,03 zł

742,15 zł
919 349,59 zł
8 130,08 zł
459 674,80 zł
 IV kwartał 2019

III-IV kwartał 2019
 ZZ-ZP.26.42.18
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 626 921,01 zł

3 252,03 zł

742,15 zł
1 065 691,06 zł
24 390,24 zł
532 845,53 zł
 
IV kwartał 2018

III-IV kwartał 2019
 
ZŻ-ZP.26.23.18.AKS

ZZ-ZP.26.30.19.AKS
usuwanie awarii instalacji elektrycznych

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
usługiprzetarg nieograniczony437 977,92 zł


3 252,03 zł

742,15 zł
268 943,09 zł
2 439,02 zł
162 601,63 zł
 


IV kwartał 2018
III-IV kwartał 2019
 


ZZ-ZP.26.45.18
art. biurowe

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Żłobki i mini żłobki
Dzienny opiekun
dostawyprzetarg nieograniczony102 362,79 zł

4 346,53 zł

3 252,03 zł
92 365,85 zł
2 398,37 zł
 IV kwartał 2018
 ZŻ-ZP.26.44.18

ZŻ-ZP.26.4.19
art. szkolne

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony286 618,53 zł

11 021,07 zł

5 608,84 zł
9 674,80 zł
260 313,82 zł
 

I kwartał 2019

I kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2019
 


ZŻ-ZP.26.12.19

ZŻ-ZP.26.8.19
art. dydaktyczne, zabawki, wyposażenie placu zabaw

Projekt: Żłobek dla malucha…
Projekt: Przyjazny żłobek…
Projekt: Żłobki na start
żł 66
Dzienny opiekun
Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony543 469,59 zł


65 107,32 zł

88 164,72 zł
151 297,56 zł
66 387,80 zł
11 626,02 zł
160 886,18 zł
 


II kwartał 2019

II kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2019
 


ZŻ-ZP.26.21.19.KS

ZŻ-ZP.26.25.19.AKS
ZŻ-ZP.26.34.19.KS
ZŻ-ZP.26.26.19.KS
ZŻ-ZP.26.6.19
ZŻ-ZP.26.20.19.AKS
dokumentacja projektowa

zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3
zadanie inwestycyjne żł 31
zadanie inwestycyjne żł 40
usługiprzetarg nieograniczony512 195,12 zł

178 861,79 zł

166 666,67 zł
166 666,67 zł
I kwartał 2019

I kwartał 2019

I kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.1.19

ZŻ-ZP.26.32.19.AKS
ZZ-ZP.26.13.19
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3roboty budowlaneprzetarg nieograniczony5 616 260,16 złIII kwartał 2019ZZ-ZP.26.31.19.KS
roboty budowlane - zadanie inwestycyjne żł 40roboty budowlaneprzetarg nieograniczony4 978 048,78 złIII kwartał 2019 
wyposażenie meblowe

- żł 66
- Projekt: Żłobki na start
- Dzienny opiekun
- dodatkowe wyposażenie do biura zespołu w związku z obsługą Bonu Warszawskiego
- Żłobki i mini żłobki
dostawyprzetarg nieograniczony510 432,06 zł

106 977,24 zł
276 303,60 zł
4 878,05 zł
8 386,18 zł113 886,99 zł
 

I kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
III-IV kwartał 2019IV kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.14.19
ZŻ-ZP.26.23.19.AKS

ZŻ-ZP.26.22.19.KS
wyposażenie gastronomiczne

Projekt: Żłobki na start
dostawyprzetarg nieograniczony 


120 159,33 zł
 


II kwartał 2019
 

ZŻ-ZP.26.35.19.KS
ZŻ-ZP.26.36.19.KS
prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresieroboty budowlaneprzetarg nieograniczony363 658,54 złIII kwartał 2019 

* netto