Zamówienia publiczne w roku 2020


ZZ-IA-II.26.23.2020.RSZ Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej

Urządzenie dezynfekujące wraz z pomiarem temperatury i bramką zabezpieczającą dostęp do pomieszczenia - „śluza dezynfekująca” w ilości 83 sztuk.

Załączniki

Czytaj więcej

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych organicznych, segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Czytaj więcej