Zamówienia publiczne w roku 2020


ZZ-ZP.26.9.2020.MPO - Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.07.2020 r. do godz.: 10:00, miejsce: przyziemie budynku – wejście od parkingu w punkcie podawczym zlokalizowanym w pokoju nr 03, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.5.2020.MPO - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.6.2020.MPO Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZZ-ZP.26.6.2020.MPO

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.8.2020.MPO Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – w podziale na części.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godz. 11.00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.4.2020.MPO - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodenizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja - II etap"

Oznaczenie postępowania: ZZ-ZP.26.4.2020.MPO

Przedmiot Zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodenizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja – II etap”

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

 

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-ZP.26.3.2020 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy: w Żłobku Nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 w Warszawie

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.3.2020

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy: w Żłobku Nr 67 ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1 w Warszawie

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej

ZŻ.-ZP.26.2.2020 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.2.2020

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.02.2020r. do godz. 9:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Czytaj więcej

ZŻ-ZP.26.1.2020.RT Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia:

Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Czytaj więcej