Zamówienia publiczne w roku 2020


ZZ-KO.26.1.2020.MWI - organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dla opiekunów w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej na potrzeby Projektu pt. "Żłobki na start"

Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4
w związku z realizacją projektu „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dla opiekunów w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-KO.26.2.2020.MWI - Zakup urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury - "śluza dezynfekująca"

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego przedmiotem jest zakup 83 szt. urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury – „śluza dezynfekująca”

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-S.1855.PKO

Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy:

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-IA-AG.26.5.2020.ABO

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia apteczek medycznych do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Czytaj więcej

ZZ-KO-PR.26.1.2020.PRO

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Czytaj więcej